Magyarországi Iskolai Szociális Munkások
Közhasznú Egyesülete

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni!

Iskolai szociális munka alapjai

 • Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik. Szükségszerűsége nem megkérdőjelezhető. Napjaink globalizált társadalmában az iskola számos társadalmi probléma forrása: e problémák között a rendszerhez kapcsolódó elmaradottság, a migráns közösségek iskoláztatása, a kiskorúakhoz és tanulókhoz kapcsolódó erőszak, az integrált oktatás problémái, a városi és falusi gyermekek viselkedési problémái, a család átalakulása, a gyermekszegénység, a tanulók mentális egészsége, az iskola szerepköre felfogásának megváltozása, az identitás alapú tanulói szerepkörök sokféle problémát jelentenek.

  Tehát felmerül egyfajta igény egy olyan professzionális segítő rendszeres jelenlétére az iskolákban, aki átfogó jogi (gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális intézményrendszer, stb.), szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások mobilizálásának természete stb.) és pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési szakaszok nehézségei, konzultációs technikák, gyermekek veszélyeztetésnek, elhanyagolásnak, bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.) ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, illetve – szükség esetén egyéb segítő intézmény, szakember révén - kezelje.

  Látható, hogy ezek a tudások a szociális munkás professzió egyik lényegi elemét az un. multidiszciplináris tudást feltételezik, így szakmaközi szakma lévén "költséghatékony" szaktudást jeleníthet meg az iskolában. Ez alatt azt értjük, hogy - például az iskolapszichológushoz képest - több ismerettel rendelkezik a jogi és társadalmi kontextusokról ugyanakkor tanácsadói (konzultációs munka, segítő beszélgetés) tevékenységre is képes, amellyel az egyszerűbb, hosszabb terápiát nem igénylő pszichológiai problémákat is kezelni tudja, míg a valóban terápiás beavatkozásokat igénylő eseteket a megfelelő szakintézménybe delegálja.

  A társadalmi, szociológiai illetve szociálpolitikai és jogi ismeretei által pedig közvetlen segítséget tud nyújtani abban, hogy a problémák megoldásában a személy környezetének támogató erőforrásait is aktivizálni tudja. Az iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma az iskolák, a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelen-tenek. Az iskolai szociális munka különböző modellekkel dolgozik a gyermek, az iskola és a környezet viszonyrendszerében. Az iskolai szociális munkás összekötő az otthon, az iskola és a közösség között és mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában.

  Több szempontból is indokolttá vált mára az iskolai szociális munka bevezetése:
  1. Jelenlegi gyermekvédelmi rendszer nem győzi a problémák kezelését és a folyamatos prevenció működtetését
  2. Gyermekszegénység kérdése, mint kiemelt probléma
  3. Cigány gyerekek helyzete szintén kiemelt probléma
  4. Az agresszió problémája
  5. A mediatizált társadalom okozta problémák

  Mindezek a tények olyan problémákat generálnak, amelyre az iskolának valamilyen módon reagálnia kell, kellene, hogy alapfeladatát végrehajthassa. A gondok halmozottan, nagy mennyiségben jelentkeznek, melyeket hagyományosan, pedagógiai eszközökkel nem lehet kezelni, szükségessé vált a szociális szakértelem megjelenése az iskolákban.

Egyetértesz céljainkkal?

 • Szerinted is szükség van egy olyan világra, melyben jó gyereknek lenni? Jelentkezz tagnak, és dolgozzunk közösen céljaink eléréséért. Már egy színházjegy áráért tagunk lehetsz!

Támogatod törekvéseinket?

 • Tudtad, hogy már egy mozijegy árával (1500 Ft) biztosíthatod egy diák számára egy hónapig az iskolai szociális munka szolgáltatást? Adód egy százalékának felajánlása esetén még a mozijegyedről sem kell sem kell lemondanod.

Webshop

 • Elolvasnád kutatásaink eredményeit? Szükséged van szerződésmintára, dokumentumokra az adminisztrációhoz? Érdekel a decentralizált modellünk? Segédanyagra van szükséged az iskolai szociális munka bevezetéséhez? Tőlünk mindezt beszerezheted!

Közösségben jobb

 • Szeretsz közösséghez tartozni? Csatlakozz egyesületünkhöz a való világban és virtuálisan egyaránt. Lájkold oldalunkat a Facebookon, és segítsd online jelenlétünket cikkeink, bejegyzéseink megosztásával.