Magyarországi Iskolai Szociális Munkások
Közhasznú Egyesülete

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni!

Eseti adományozás

 • Az eseti adományozás egyik speciális formája, melyre évente egy alkalommal van lehetőség, és az egyébként is fizetendő adón felül extra költséggel nem jár, a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása egyesületünk részére. Erről a lehetőségről külön menüpontban írunk részletesebben.

  Az eseti adományozás lehetséges alkalomszerűen, szerződéskötés nélkül, vagy adományozási szerződéssel. Ez utóbbi esetben az egyesület Országos Központjával vedd fel a kapcsolatot. Kérésre a beérkező adományokról adóigazolást állítunk ki, az ezzel kapcsolatos igényt az Országos Központ felé jelezheted.

  A személyiségi jogok védelme érdekében minden beérkező adományt titkos adományozásnak tekintünk addig, amíg az adományozó hozzá nem járul, hogy nevét (és opcionálisan a felajánlás tárgyát/összegét) közzétegyük honlapunkon.

  Eseti adományozás lehetséges banki átutalással belföldről az egyesület MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett 16200247-10000269-00000000 számú bankszámlájára, vagy nemzetközi utalás esetén az HBWEHUHB HU59 1620 0247 1000 0269 0000 0000 IBAN számlaszámra.

  Lehetőséged van online fizetésre alkalmas bankkártyád (jellemzően: dombornyomott MasterCard, Visa, egyes Maestro és Visa Electron kártyák is, továbbá PayPal-fiók) használatával azonnal támogatni egyesületünket az alábbiakban:

Tartós adományozás

 • Az egyesület és támogatója között írásbeli szerződés alapján történhet tartós adományozás, melyben a támogató vállalja, hogy a szerződéskötés évében és az azt követő három évben évente azonos vagy növekvő mértékben támogatja a szervezetet. Tartós adományozás esetén megnövelt kedvezmény vehető igénybe a társasági adó alanya.

  Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

  Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. (2. §, 20. pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

  Az adományozott szolgáltatás és tárgy, adományozó által igazolt értéke is kedvezményezett adományozást jelent, s ebben az esetben az adományozónak a szolgáltatás és tárgy után nem kell általános forgalmi adót fizetni.

  Tartós adományozásról szóló szerződéskötéssel kapcsolatban keresd egyesületünk Országos Központját.

Nemzetközi kapcsolatok

 • Egyesületünk tagja az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Hálózatának, melyhez Magyarország és további 42 ország szervezetei csatlakoztak. Finnországi partnerünkkel jelenleg az együttműködés kereteinek kidolgozása zajlik. Emellett továbbra is folyamatosan keressük a lehetőséget nemzetközi partnerkapcsolataink bővítésére.

Közösségben jobb

 • Szeretsz közösséghez tartozni? Csatlakozz egyesületünkhöz a való világban és virtuálisan egyaránt. Lájkold oldalunkat a Facebookon, és segítsd online jelenlétünket cikkeink, bejegyzéseink megosztásával.

Webshop

 • Elolvasnád kutatásaink eredményeit? Szükséged van szerződésmintára, dokumentumokra az adminisztrációhoz? Érdekel a decentralizált modellünk? Segédanyagra van szükséged az iskolai szociális munka bevezetéséhez? Tőlünk mindezt beszerezheted!